Diagnostyka onkologiczna

Cancer Screen. Testy genetyczne różnicujące 24 typy nowotworów. Efekt? Wiesz i działasz. 

Dziedziczenie nowotworów

Przyczyną blisko 15% nowotworów są uwarunkowania genetyczne. Wiele lat badań pokazuje, że profilaktyka i wczesne wykrywanie są w stanie w znacznym stopniu poprawić wskaźnik przeżywalności i powrotu do zdrowia Pacjentów chorych na raka piersi, raka jelita grubego oraz innych nowotworów. 

Badania genetyczne w kierunku nowotworów są coraz bardziej popularne i stanowią ważny element diagnostyki onkologicznej. Takie badania umożliwiają identyfikację genetycznych czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju nowotworów.

Badania genetyczne mogą być wykonane zarówno u osób, u których już zdiagnozowano chorobę nowotworową, jak i u osób zdrowych, które chcą skorzystać z profilaktyki nowotworowej. Przykładowo, u osób z rodzinami, w których występują przypadki nowotworów, badania genetyczne mogą pomóc w identyfikacji mutacji genetycznych, które mogą być przyczyną dziedzicznego ryzyka nowotworowego.

Badania genetyczne umożliwiają także personalizację leczenia, ponieważ pozwalają na identyfikację specyficznych zmian genetycznych w komórkach nowotworowych. Na tej podstawie można dobierać leki i terapie, które będą najskuteczniejsze w zwalczaniu konkretnego typu nowotworu.

Badanie Cancer Screen wykonywane jest w laboratorium posiadającym akredytację ISO 15189, która gwarantuje spójność każdego wyniku.Wszystkie warianty patogenne wykryte za pomocą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) potwierdzane są poprzez sekwencjonowanie metodą qPCR lub metodą Sangera. Zapraszamy do KONTAKTU

Proste badanie ze śliny - Cancer Screen

Badanie genetyczne w kierunku nowotworów, czyli tzw. badanie cancer screen, wykonuje się na bazie próbki śliny. Polega na analizie materiału genetycznego, w poszukiwaniu mutacji, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu. Badanie genetyczne cancer screen zaczyna się od pobrania próbki materiału genetycznego od Pacjenta.  Następnie materiał genetyczny jest poddawany analizie w laboratorium, w poszukiwaniu mutacji genetycznych związanych z ryzykiem rozwoju nowotworów. Wyniki badania genetycznego cancer screen są następnie interpretowane przez specjalistę, który ocenia, czy wykryte mutacje genetyczne zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu, oraz określa, jakie dalsze kroki diagnostyczne lub terapeutyczne należy podjąć.

Typy nowotworów, które sprawdzimy

Badania genetyczne w diagnostyce onkologicznej