testy
WGS

WGS polega na odczytaniu i zmapowaniu kolejności nukleotydów (A, T, C, G) w DNA danego organizmu. Pozwala to na uzyskanie kompletnego obrazu genomu, w tym kodujących sekwencji genów i niekodujących sekwencji DNA.

Co warto wiedzieć o testach WGS

WGS znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w medycynie genetycznej, badaniach naukowych, biologii ewolucyjnej, genetyce populacyjnej i diagnostyce chorób genetycznych.

Wykonanie sekwencjonowania całego genomu jest skompleksowym procesem, wymagającym zaawansowanych technologii i analizy danych. Rozwój tej technologii przyczynił się do znacznego obniżenia kosztów sekwencjonowania genomu, co umożliwia jej coraz szersze zastosowanie w medycynie i badaniach naukowych. Zastosowania WGS: 

Diagnostyka chorób genetycznych: WGS umożliwia identyfikację zmian w DNA, które mogą być związane z chorobami genetycznymi. Może pomóc w identyfikacji mutacji genowych odpowiedzialnych za dziedziczną predyspozycję do chorób, diagnostykę rzadkich chorób genetycznych oraz indywidualizację opieki medycznej na podstawie unikalnego profilu genetycznego pacjenta.

Badania naukowe: WGS jest wykorzystywane w badaniach naukowych, w tym w dziedzinach biologii molekularnej, biotechnologii i biologii ewolucyjnej. Pozwala na lepsze zrozumienie struktury genomów, związków genotypu z fenotypem, ewolucji genów i organizmów.

Genomika populacyjna: WGS umożliwia badanie różnorodności genetycznej w populacjach i zrozumienie wpływu tej różnorodności na zdrowie i choroby. Pomaga w badaniu ewolucji i migracji populacji oraz identyfikacji genetycznych czynników ryzyka dla chorób.

Genetyka reprodukcyjna: WGS może być stosowane w badaniach genetycznych związanych z reprodukcją, takich jak badanie nieprawidłowości chromosomowych u embrionów, ocena ryzyka dziedziczenia chorób genetycznych przez potomstwo i identyfikacja genetycznych przyczyn niepłodności.

Precyzyjna diagnostyka dzięki WGS

Badanie Whole Genome Sequencing (WGS) może być wykonywane dla różnych grup pacjentów w zależności od celu diagnostycznego i kontekstu medycznego.

Testy WGS w GenCheck

Procedura wykonywania badań